Solicitare informatii. Legislatie

             Persoanele fizice sau juridice sunt îndreptățite a solicita informații de interes public astfel cum acestea sunt stabilite de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
Asigurarea de către autoritățile și instituțiile publice a accesului la informațiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relații publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
     I. Legislație:
1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.

     II. Model cerere tip – solicitare acces la informatii de interes public:
1. Model Cerere informatii publice
2. Model reclamatie administrativa I
3. Model reclamatie administrativa II

     


Cautare

Comentarii

    Arhive