Prezentare

Scurt Istoric

În urmă cu aproape 80 de ani, mai exact la data de 5 noiembrie 1938, s-a înfiinţat Industria Română Mecanică şi Chimică, ca urmare a eforturilor făcute de statul român şi de o seamă de personalităţi, printre care prof. Elie Carafoli care a fost unul dintre primii acţionari, de a crea o industrie naţională de armament.

Profilul firmei nou înființate a constat în fabricarea bombelor de aviaţie de 50 Kg, 100 Kg şi 225 Kg, a minelor antitanc, echipamentelor fumigene şi a altor produse pentru necesităţile armatei.

După trecerea în proprietatea statului, obiectul de activitate a fost diversificat continuu, prin dezvoltarea de noi capacităţi, destinate atât produselor civile cât şi militare.

Posibilitățile tehnologice și managementul firmei au permis obţinerea şi asimilarea unor produse specifice industriei construcţiilor de maşini (maşini-unelte si agregate, transmisii mecanice, cutii de distribuţie şi transfer, bare de torsiune, punţi pentru excavator, etc.) şi a unor produse care să corespundă necesităţilor armatei şi forţelor de menţinere a ordinii publice (lovituri antitanc PG-7, PG-9, bombe de aviaţie de diferite calibre, rachete antitanc dirijate, grenade de mână, afete pentru mitraliere, etc.).

După 1990,  uzina a trecut prin ample procese de restructurare si reorganizare,  vizând menţinerea obiectului de activitate, restructurarea de capacităţi, externalizarea de active, modernizarea produselor, disponibilizarea personalului.

În decursul timpului, Societatea a trecut din subordinea Ministerului Economiei în subordinea A.V.A.S. și apoi iar în subordinea Ministerul Economiei, fiecare schimbare aducând şi viziuni diferite în ceea ce priveşte viitorul industriei  de apărare.

Societatea, gândită iniţial ca o unitate de mari proporţii, amplasată în două locaţii, a fost transformată în totalitate prin mutarea activităţii din uzina mecanică în staţia pirotehnică, reprezentând, prin această realizare, un model în domeniul restructurarii unităților de profil.

Uzina Mecanică Mija a reprezentat şi reprezintă în continuare simbolul şi totodată motorul activității economice în  judeţul Dâmboviţa,  valorile sale devenind, în timp, o tradiție de familie; procesul continuu de înnoire şi dezvoltare, atât din punct de  vedere al dotărilor,  cât şi al produselor realizate, a condus la crearea, mentinerea si dezvoltarea permanentă a unei adevărate culturi tehnice în rândul personalului şi a populaţiei din zonă.

OBIECTIVUL DE POLITICA PUBLICA

Obiectivul de politica publica al U.M. Mija S.A este furnizarea de produse militare sensibile și strategice precum și serviciile aferente acestora către forțele sistemului național de apărare.

MISIUNEA UZINEI MECANICE MIJA

Misiunea U.M. MIJA, care are o vastă experiență în producerea și comercializare a produselor militare și civile, este de a satisface solicitările  pieței cu produse și servicii de calitate. U.M.Mija este atașata principiilor competiției de piața libera și de promovare a concurentei industriale.
Întreaga activitate a societății este subordonată scopului major desfășurarea unei activități profitabile, satisfacerea cerințelor clienților și păstrarea forței de muncă existente.

Filozofia managementului

U.M. Mija este o societate direcționata spre îndeplinirea obiectivelor stabilite in strategia manageriala, care se străduiește sa raspunda cerintelor clientilor prin furnizarea de bunuri si servicii de calitate la preturi corespunzătoare, gestionând cu grija resursele existente.

U.M. Mija este atasata principiilor competiției de piata libera si de promovare a concurentei industriale. Apreciaza, totodata, un mai larg mediu socio-politic, economic si ecologic in care societatea opereaza.

Competenta si forta de baza a U.M. Mija izvoraste din combinarea a trei piloni individuali interdependenti care cuprind: forta de munca instruitaadecvata profilului de fabricatie; capacitatile existente dau posibilitatea unei adaptabilitati bune la grupele de produse executate de unitate; unitatea are un nume cunoscut, consolidat de cei 80 de ani de activiatate in domeniul fabricarii produselor speciale, dar si al unor grupe de produse civile (minitractor si accesorii, piese de schimb pentru material rulant, piese de schimb pentru autocamioane su tractoare agricole etc.)

CALITATE
Capabilitatea U.M. Mija de proiectare, productie, montaj si service pentru produsele de tehnica militara si civila din domeniile feroviar, rutier, agricol, produse ce raspund cerintelor legale si de reglementare aplicabile, este recunoscuta de organisme de certificare, autorizare, cum ar fi CERTIND (SR EN ISO 9001: 2015 , SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001 : 2008, AQAP 2110:2016).


Cautare

Comentarii

    Arhive