Serviciile oferite

Misiunea societatii

Uzina Mecanică Mija functionează în prezent ca filială cu statut juridic a Companiei Naţionale Romarm S.A. în cadrul căreia activează o bună parte din industria de apărare românească…

Puncte Forte

Societatea este direcţionată spre îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia managerială, care se străduieşte să răspundă cerinţelor clienţilor prin furnizarea de bunuri şi servicii de calitate la preţuri corespunzătoare, gestionând cu grijă resursele existente…

Promisiunea calitatii

Uzina Mecanica Mija a implementat, menţine şi îmbunătaţeşte continuu un sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securitaţii ocupaţionale aliniat standardelor internaţionale ISO 9001: 2008 , ISO 14001: 2005, OHSAS 18001 : 2008.

Ultimele anunturi

Licitație deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar – III

S. Uzina Mecanica Mija S.A. anunța repetarea licitației deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar , conform documentului atașat.   Proces verbal licitatie deschisa cu strigare

Read More

Licitație deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar – II

S. Uzina Mecanica Mija S.A. anunța repetarea licitației deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar , conform documentului atașat.   Proces verbal repetare licitatie deschisa cu strigare

Read More

Licitație deschisa cu strigare

C.N. Romarm S.A. Filiala S. Uzina Mecanica Mija S.A. organizează începând cu data de 28.11.2018, ora 11:00 LICITAȚIE PUBLICA CU STRIGARE în vederea valorificării a mijloacelor fixe și a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar aflate în proprietatea S. UM Mija S.A. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentul atașat.   ANUNT LICITATIE CU STRIGARE

Read More

Invitatie de participare valorificare deseuri reciclabile

S. U.M.Mija S.A., în conformitate cu norma procedurală internă pentru atribuirea contractelor de vânzare-cunpărare organizează licitaţia deschisă privind valorificarea deşeurilor reciclabile. Mai multe informaţii pot fi obţinute consultând documentul atşat. Licitatie deseuri

Read More

Desemnare câştigător audit financiar

În urma evaluării ofertelor depuse, S. Uzina Mecanica Mija declara câștigătorul licitației privind prestarea  serviciilor de audit al situaţiilor financiare, conform documentului anexat.   Proces-verbal desemnare castigator audit financiar

Read More

Erata – prestări servicii audit financiar

Erata nr.1 la Caietul de sarcini aferent documentației de atribuire privind achiziția de prestări Servicii de Audit Financiar – COD 79212100-4.   Erata nr. 1

Read More

Anunt achizitie de prestari servicii de audit financiar

S. Uzina Mecanica Mija S.A. organizează în data de 05.10.2018, licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de audit financiar. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentele atașate.   Achizitie servicii de audit   Formulare  

Read More

Semnare contract câștigător achiziție prestări servicii de medicina muncii

S. U. M. Mija anunţă semnarea contractului de prestări pentru serviciile de medicina muncii cu căştigătorul licitaţiei deschise – S.C. Almina Trading S.A.

Read More

Desemnare câștigător achiziție prestări servicii de medicina muncii

În urma evaluării ofertelor depuse, S. Uzina Mecanica Mija declara câștigătorul licitației privind prestarea  serviciilor de medicina muncii, conform documentului anexat.   Proces-verbal desemnare castigator servicii medicina muncii

Read More

Licitație deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar – IV

S. Uzina Mecanica Mija S.A. anunța repetarea licitației deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar , conform documentului atașat.   PROCES-VERBAL 22.08.2018

Read More

Invitatie de participare

S. U.M. Mija S.A. organizează  achiziție directa privind prestarea de servicii de medicina muncii, cu ședința de deschidere în data de 27.08.2018. Pentru detalii va rugam sa consultati documentatia atasata.   Invitatie participare servicii SSM 17.08.2018

Read More

Licitație deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar – III

S. Uzina Mecanica Mija S.A. anunța repetarea licitației deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar , conform documentului atașat. Proces-verbal-licitatie-deschisa-cu-strigare.pdf

Read More

Proces verbal desemnare câștigător achizitie de prestari servicii de aparare impotriva incendiilor

S.U.M. MIJA S.A. anunta rezultatul procedurii de achizitie a serviciilor de apărare împotriva incendiilor       Proces verbal desemnare castigator

Read More

Licitație deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar – II

S. Uzina Mecanica Mija S.A. anunța repetarea licitației deschisa cu strigare a mijloacelor fixe și obiecte de inventar , conform documentului atașat.   Proces-verbal-licitatie-deschisa-cu-strigare.pdf

Read More

Invitatie de participare privind achizitia de prestari servicii de apărare împotriva incendiilor

S. U.M. Mija S.A. organizeaza in data de 24.07.2018 licitatia deschisa privind achizitia de prestari servicii de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreținere și reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor și de intervenție în situații de urgență, cu sedința de deschidere în data de 24.07.2018. Pentru detalii va rugam sa consultati documentatia atasata. Invitatie de

Read More

Proces verbal deschidere oferte pentru contract prestari servicii de aparare impotriva incendiilor

Societatea Uzina Mecanica Mija anunță  anularea procedurii de licitație deschisa privind atribuiriea contractului de prestări servicii împotriva incendiilor, de verficare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor şi de intervenţie în situaţii de urgenţă. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentul atașat. PROCES-VERBAL ANULARE PROCEDURA

Read More

Anunt achizitie de prestari servicii de aparare impotriva incendiilor

S. Uzina Mecanica Mija S.A. organizează în data de 17.07.2018, licitaţie deschisă în vederea atribuirii contractului de prestări servicii împotriva incendiilor, de verficare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.   Documentatie-PSI.pdf

Read More

Licitație deschisă cu strigare

S. Uzina Mecanica Mija S.A. organizează începând  cu data de 18.07.2018 licitație publică cu strigare în vederea valorificării unor mijloace fixe  și mijloace fixe de natura obiectelor de inventar . Puteți afla detalii suplimentare consultând documentația atașata. ANUNT LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE

Read More

Situatii financiare – Anul 2017

  Raportul administratorilor Raport de audit-31.12.2017 Situatii financiare 2017  

Read More

Castigator licitatie repere aluminiu/otel

În urma evaluării ofertelor depuse, Filiala S. U.M MIJA S.A. declara câștigătorul licitației privind achiziția unui număr de 7 loturi de REPERE DIN ALUMINIU/OTEL pentru producția speciala (din data de 05.04.2018) conform documentului atașat.   Proces-verbal desemnare castigator licitatie 05.04.2018.pdf

Read More

Proces verbal acceptare oferta

S.U.M. MIJA S.A. anunta rezultatul procedurii de negociere fără publicare prealabila, privind atribuirea contractului de achizitie Tuburi de hartie și carton asamblate, pentru producția speciala Proces-verbal Negociere făra publicare prealabila

Read More

Invitație de participare licitație repere

S. Uzina Mecanica Mija S.A. organizează licitație deschisa privind achiziționarea de repere din aluminiu/otel necesare în procesul de fabricație. Licitația  va avea ședința de deschidere în data de 05.04.2018 -ora 11:00. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentația atașata. Invitatie de participare-Licitatie deschisa repere.pdf

Read More

Anulare licitație deschisa tuburi din hârtie și carton -2

Societatea Uzina Mecanica Mija anunță  anularea procedurii de licitație deschisa privind achiziția de Tuburi din hârtie și carton asamblate, pentru producția speciala. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentul atașat.   Proces verbal anulare licitatie deschisa 07.03.2018

Read More

Anulare licitație deschisa tuburi din hârtie și carton -1

Societatea Uzina Mecanica Mija anunță  anularea procedurii de licitație deschisa privind achiziția de Tuburi din hârtie și carton asamblate, pentru producția speciala. Comisia de evaluare stabilește o noua licitație deschisa pentru data de 07.03.2018. Puteți afla detalii suplimentare consultând documentul atașat. Proces-verbal nr.1579 din 02.03.2018.pdf  

Read More

Licitatie tuburi din hartie si carton asamblate

Societatea Uzina Mecanica Mija organizează licitație deschisa privind achiziționarea de TUBURI DIN HÂRTIE ȘI CARTON ASAMBLATE, necesare pentru producția speciala. Pentru detalii suplimentare consultați documentația atașata. LICITATIE TUBURI DIN HARTIE SI CARTON PT PRODUCTIA SPECIALA

Read More

Castigator licitatie

In urma evaluarii ofertelor depuse, Filiala S. U.M MIJA S.A. declara castigatorul licitatiei privind achizitia urmatoarelor produse: Lot 1. Echipament analiza termica diferențiala. Lot 2. Tester stabilitate cu vacuum pentru explozivi. Lot 3. Calorimetru de presiune ridicata pentru explozivi. PV_desemnare_castigator_analiza.pdf

Read More

Castigator licitatie articole textile

In urma evaluarii ofertelor depuse, Filiala S. U.M MIJA S.A. declara castigatorul licitatiei privind achizitia unui numar de 3 loturi de ARTICOLE TEXTILE DE UZ TEHNIC PENTRU PRODUCTIA SPECIALA, conform documentului atasat. P-V desemnare castigator Articole textile de uz tehnic.pdf

Read More

Informatii suplimentare

S. Uzina Mecanica MIJA S.A. pune la dispoziția celor interesați informații suplimentare referitoare la licitația deschisa in vederea atribuirii contractului de achiziție a produselor: – echipament analiza termica diferentiala – tester stabilitate cu vacuum pentru explozivi – calorimetru de presiune ridicata pentru explozivi Erata documentatie de atribuire Raspuns solicitare clarificari Solicitare clarificari

Read More

Castigator licitatie lazi

In urma evaluarii ofertelor depuse, Filiala S. U.M MIJA S.A. declara castigatorul licitatiei privind achizitia unui numar de 2 loturi „Lazi vopsite cu armaturi” conform documentului atasat. PV_desemnare_castigator_lazi

Read More

Licitatie echipamente analiza termica, tester, calorimetru

S. Uzina Mecanica MIJA S.A. organizeaza procedura de achizitie prin licitatie deschisa in vederea atribuirii contractului de achizitie a produselor: – echipament analiza termica diferentiala – tester stabilitate cu vacuum pentru explozivi – calorimetru de presiune ridicata pentru explozivi Pentru detalii suplimentare consultati documentatia atasata. Invitatie_de_participare_licitatie Documentatie_ de_ atribuire_licitatie

Read More

Castigator licitatie presa cu excentric

In urma evaluarii ofertelor depuse, Filiala S. U.M MIJA S.A. declara castigatorul licitatiei privind achizitia unui numar de 2 loturi de „presa cu excentric 600kn/presa cu excentric 1600kn” conform documentului atasat. PV_desemnare_castigator_prese

Read More

Situatii financiare – Semestrul 1/2017

Situatii financiare sem I 2017.pdf Hotarare AGA – sit. financiare 2017.pdf

Read More

Achizitie Cuptor de Calire de Punere in Solutie pentru aliaje din aluminiu

 S. Uzina Mecanica MIJA S.A. organizeaza procedura de achizitie prin cerere de oferte in  vederea atribuirii contractului de furnizare CUPTOR DE CALIRE DE PUNERE IN SOLUTIE pentru aliaje din aluminiu. Pentru detalii suplimentare consultati documentatia atasata. Invitatie_participare_cuptor.pdf Documentatie_atribuire_cuptor.pdf Caiet_de_sarcini_cuptor.pdf

Read More

Situatii financiare – Anul 2016

Situatii financiare anuale-2016.pdf Raportul administratorilor-2016.pdf Raport de audit asupra situatiilor financiare 2016.pdf

Read More